SZKOLENIE

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

Program szkolenia
  • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa, RKO
  • Omdlenia i utraty przytomności
  • Uszkodzenia ciała, zakłucia, oparzenia i złamania
  • Alergie, anafilaksja i wstrząs anafilaktyczny
  • Powikłania naczyniowe – objawy i postępowanie przedmedyczne
  • Apteczka i jej zawartość
Koszt:
500 zł
Czas trwania:
7 godzin zegarowych (10-17)