Dofinansowania

Krok po kroku

1

W Twoim Urzędzie Pracy znajduje się Dział Szkoleń lub Doradca Zawodowy – skontaktuj się z nim i dowiedz jakie zasady obowiązują w Twoim Urzędzie Pracy.

2

Przekaż osobie zajmującej się szkoleniami w Twoim Urzędzie Pracy dane siedziby naszej firmy: Warszawska Szkoła Medycyny Estetycznej i Kosmetologii Sp. z o.o. NIP 7010788482, KRS: 0000708708, REGON 368966039, mail: rekrutacja@wsmeik.pl, tel. 792 044 009 oraz nasz numer z Rejestru Instytucji Szkoleniowych: RIS nr 2.14/00177/2022 wraz z informacją, że chcesz skorzystać z naszej firmy prowadzącej szkolenia kosmetyczne i kosmetologiczne.

3

Niezbędne dokumenty, takie jak np. wnioski, znajdują się na stronie internetowej Urzędu Pracy, pobierz, wypełnij i złóż w Twoim urzędzie Pracy. Urząd Pracy dofinansowuje dowolne szkolenia lub pakiet wybranych naszych szkoleń. W zależności od województwa Urzędy Pracy finansują średnio szkolenia do 6 000 zł lub do 12 000 zł. Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu sami wybierają interesujące ich szkolenia dopisując się do wybranej przez siebie grupy zgodnie z jej harmonogramem. Po akceptacji przez właściwy Urząd Pracy i dopełnieniu formalności, uczestnictwo w kursie jest bezpłatne i finansowane przez Urząd.